20-214 Lublin, ul. Montażowa 16, pok. 10
Nr konta: 97 1440 1273 0000 0000 0641 7361
NIP 712-290-57-28    REGON 432533199